Mitä asbesti on?

Asbesti on yleisnimitys tietyille pitkäkuituisille silikaattimineraaleille, kuten antofylliitti, amosiitti, krokidoliitti ja krysotiili. Asbestilaatuja esiintyy luonnollisena mineraalina Suomenkin maaperässä. Vuosina 1904-1975 Tuusniemen kunnan Paakkilan kylässä toiminut Paakkilan kaivos oli aikanaan yksi Euroopan suurimmista asbestikaivoksista.

Asbestia on käytetty Suomessa erilaisissa rakennusmateriaaleissa erittäin paljon. Asbestimateriaalien käyttö ajoittuu 1900-luvun alusta aina vuoteen 1994 asti. Ehdottomasti yleisintä asbestipitoisten materiaalien käyttö oli 1960- ja 1970-luvuilla. Vuoden 1975 jälkeen asbestipitoisten materiaalien käyttö uudisrakennuksissa alkoi laskea melko nopeasti, mutta tiettyihin käyttötarkoituksiin asbestin käyttöä jatkettiin aina 1990-luvun alkuun asti. Asbestimateriaalien laajaa käyttöä erityisesti 1960- ja 1970-luvuilla selittää moni tekijä. Kyseessä oli edullinen ja osin kotimainen materiaali, jolla oli monia hyviä ominaisuuksia. Asbestimateriaalit ovat palo-, lämmönkesto-, sähköneristävyys- ja akustiikkaominaisuuksiltaan erinomaisia.

Asbestin aiheuttamat sairaudet

Vaikka asbestipitoisilla rakennusmateriaaleilla oli paljon hyviä ominaisuuksia alettiin 1970-luvulla myös pikkuhiljaa havahtumaan niiden tuomiin terveyshaittoihin. Asbestipitoiselle pölylle altistuminen aiheuttaa mm. asbestoosia, keuhkosyöpää ja mesotelioomaa, eli keuhkopussin tai vatsakalvon syöpää. Yleensä asbestista johtuvat sairaudet ovat tulosta pitkäkestoisesta altistumisesta (esimerkiksi rakennustyömailla työskentelevät henkilöt) ja sairaudet puhkevat vasta kymmeniä vuosia altistumisen jälkeen. Johtuen asbestimateriaalien laajasta käytöstä 1960- ja 1970-luvuilla sekä sairauksien pitkästä itämisajasta on asbestialtistuminen edelleen suurin työperäisten syöpäsairauksien aiheuttaja Suomessa.

Missä asbestia on käytetty?

Asbestia on käytetty laajasti erilaisissa rakennusmateriaaleissa. Yleisimpiä käyttökohteita ovat putkieristeet, kuitusementtilevyt, keraamisten laatoituksien kiinnitys- ja saumauslaastit, tasoitteet, liimat, muovimatot ja vinyylilaatat, julkisivumaalit sekä erilaiset tiivistemateriaalit.

Lisäksi asbestia on käytetty laajasti erilaisissa teollisissa kohteissa, autojen jarrupaloissa ja jopa kukkalaatikoissa. Lisätietoja asbestipitoisten materiaalien käyttökohteista löytyy mm. työterveyslaitoksen julkaisusta ”Asbesti rakennusmateriaaleissa”.

Milloin asbesti on vaarallista?

Ehjät asbestipitoiset materiaalit eivät lähtökohtaisesti aiheuta vaaraa. Asbestipitoiset materiaalit ovat vaarallisia ainoastaan kun niistä pääsee vapautumaan ilmaan asbestipitoista pölyä, eli vaikka kotoa löytyisi asbestipitoisia materiaaleja, niin kauan kuin ko. materiaalit ovat ehjiä ja niihin ei kohdisteta pölyämistä aiheuttavia toimia (kuten purkutyöt) kyseiset materiaalit eivät aiheuta terveyshaittoja.

Asbestiin liittyvä lainsäädäntö

Asbestiin liityvä lainsäädäntö uudistui vuoden 2016 alussa. Uusi lainsäädäntö toi asbestin purku- ja kartoitustöihin huomattavia muutoksia. Näistä keskeisimpinä ovat lakisääteinen ilmamittaus osastoinnilla tehtävän asbestipurkutyön yhdeydessä, purkutöiden dokumentointi ja asbestikartoituksen pakollisuus ennen purkutöiden aloittamista.

Lisätietoa asbestikartoitus- ja purkutöihin liittyvästä lainsäädännöstä löytyy seuraavista osoitteista:

Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista
Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta

Lisätietoja lain soveltamisesta käytäntöön löytyy Aluehallintoviraston työsuojelusivuston asbestiosiosta.

PAH-yhdisteet (kreosootti ja kivihiilipiki)

PAH-yhdisteet (polysykliset aromaattiset hiilivedyt) ovat voimakkaasti syöpää aiheuttavia yhdisteitä, joita on käytetty erilaisissa rakennusmateriaaleissa. PAH-yhdisteitä esiintyy rakennusmateriaaleissa esimerkiksi erilaisissa bitumimateriaaleissa (sivelyt, kermit ja huovat), tervapapereissa ja vanhojen puumateriaalien kyllästysaineissa.

Usein (joskaan ei aina) PAH-pitoiset materiaalit tuoksuvat varsinkin työstettäessä erittäin voimakkaasti (vanhan ratapölkyn haju). Altistuminen tapahtuu sekä hengityksen että ihokosketuksen kautta.

PCB-yhdisteet

PCB-yhdisteet (polyklooratut bifenyylit) ovat orgaanisia klooriyhdisteitä, joita on käytetty maaleissa, liimoissa, lakoissa, saumamassoissa ja muovien pehmittimenä. PCB-yhdisteet ovat pysyvyydeltään ja kertyvyydeltään pahimpia ympäristömyrkkyjä. Altistuminen tapahtuu hengityksen, ihokosketuksen ja ravintoketjun kautta.

Lyijy

Lyijy on yleisin rakennusmateriaaleissa käytetty raskasmetalli. Lyijyä on käytetty mm. maaleissa, saumamassoissa ja viemärien tiivistyksessä.