Asbestikartoitus

Asbestikartoitus on pakollinen kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa kiinteistöissä/kohteissa, joissa suoritetaan minkäänlaisia purkutöitä. Kartoituksen tarkoituksena on paikallistaa kohteessa mahdollisesti olevat asbestia sisältävät materiaalit/rakenteet, määrittää asbestin laatu, laskea asbestipitoisten materiaalien määrät sekä määrittää ko. materiaalien pölyävyys purettaessa.

Asbestikartoituksessa hyödynnetään erilaisia asiakirjatietoja, kuten piirustukset, rakennustyöselostukset jne. mikäli kyseisiä asiakirjoja on saatavilla. Kartoittajilla tulee myös lain mukaan olla riittävä pätevyys ja asiantuntemus vanhoissa kiinteistöissä käytetyistä materiaaleista ja rakenteista. Tarvittaessa kartoituksessa otetaan myös materiaalinäytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Tarvittavien näytteiden määrä riippuu kohteen rakennusajankohdasta, kohteeseen sen käyttöhistorian aikana tehdyistä saneerauksista ja kohteen rakennusmateriaaleista. Usein uudemmissa kohteissa (1980-luvun lopun ja 1990-luvun alun kohteet) kartoitus voidaan suorittaa jopa ilman näytteenottoja.

Asbestikartoitus toimii tilaajalle asiakirjana, jonka perusteella voidaan määrittää turvalliset suoritustavat tuleville saneerauksille. Asbestikartoitus toimii myös apuna tulevien saneerausten kustannusten, aikataulun ja toteutustapojen suunnittelussa, joten kartoitus on usein järkevää tehdä hyvissä ajoin ennen varsinaisten saneeraustöiden aloittamista. Ajoissa suoritettu ja mahdollisimman laajasti toteutettu kartoitus säästää etenkin suuremmissa projekteissa huomattavan määrän aikaa ja kustannuksia, kun asbestin (ja muiden haitta-aineiden) purkutöihin osataan varautua jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Usein vanhoissa kiinteistöissä on käytetty myös muita terveydelle ja/tai ympäristölle vaarallisia rakennusmateriaaleja asbestin lisäksi. Yleisimpiä Suomessa rakennusmateriaaleissa käytettyjä haitta-aineita asbestin lisäksi ovat PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit, PCB-yhdisteet ja lyijy/muut raskasmetallit.

Varsinkin suuremmissa kartoituskokonaisuuksissa kartoituksen rajausta laajennetaan asbestin lisäksi koskemaan myös muita haitta-aineita.

Ilmamittaukset

Osastointimenetelmällä suoritussa asbestipurkutyössä purkutilan ilman puhtaus tulee aina todentaa purkutyön jälkeen osaston sisältä otetulla ilmanäytteellä. Ilmanäytteen ottamiseen käytetään ns. aggressiivista menetelmää eli näytteenoton aikana tilan pintoja esimerkiksi harjataan, jolloin pinnoilla mahdollisesti oleva pöly lähtee liikkeelle. Menetelmän tarkoitus on simuloida tilan normaalia käyttöä purkutyön jälkeen ja varmistaa tilan jatkokäytön turvallisuus.

Ilmamittauksia voidaan suorittaa myös tapauksissa, joissa on syytä epäillä että tilan/tilojen ilmassa on asbestipitoista pölyä esimerkiksi väärin tehtyjen purkutöiden jälkeen tai jos tiloissa havaitaan pahoin rikkoutuneita asbestipitoisia materiaaleja.

Neuvonta

Varsinaisten kartoitus- ja asiantuntijatöiden lisäksi tarjoamme kartoitus- ja purkutöihin liittyvää neuvontaa. Oletpa omakotiremontoija, taloyhtiön hallituksen jäsen tai isännöitsijä – meiltä saat kokemukseen, arkijärkeen sekä voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvaa tietoa kartoitus- ja purkutöiden tarpeellisuudesta ja suorittamisesta.

Annettu neuvonta ei velvoita tilaamaan työtä meiltä, joten ota rohkeasti yhteyttä.